11146

کد شناسه :11048
شهر و نظريه انتقادي
 • ناشر :
  پرهام نقش
 • مولف :
  حسين حاتمي نژاد، محمود شورچه
 • نوبت چاپ :
  1
 • سال چاپ :
  1393
 • قطع :
  وزيري
 • نوع جلد :
  شميز
 • قيمت :

شهر و نظريه انتقادي با تأكيد بر آرا و آثارديويد هاروي ، حسين حاتمي نژاد و محمود شورچه، انتشارات پرهام نقش ، شهرسازي ، كتاب پرهام ، نگران علم جغرافيا ، تبيين در جغرافيا ، فضا واژه اي كليدي ، عدالت اجتماعي ،پسامدرنيسم و شهر ، محدوديت هاي سرمايه ، شهري شدن سرمايه تحت نظام سرمايه داري ، پسامدرنيسم يا تجربه جغرافياي جديد در مدرنيسم متأخر ،نظريه انتقادي و برنامه ريزي شهري، نوشهرگرايي پوپوليست : افتادن در دام اجتماع گرايي ، ميراث هاروي ، به سوي نظريه اي انتقادي درباره شهر شهر و نظريه انتقادي با تأكيد بر آرا و آثار ديويد هاروي، كتاب پرهام