در پس چهره شهر - نشانه شناسي نازيبايي ها در سيماي شهري

کد شناسه :16698
در پس چهره شهر - نشانه شناسي نازيبايي ها در سيماي شهري

در پس چهره شهري : نشانه شناسي نازيبايي ها در سيماي شهري تأليف : شاپور ديوسالار - شهرسازي - معماري منظر شهري - كتاب پرهام - 1 : كوين لينچ و سيماي شهر 2 : تصوير ذهني از شهر 3 : اجزاي تصوير ذهني شهروندان 4 : اصول طراحي پيشنهادي لينچ 5 : نشانه شناسي نازيبايي در سيماي شهر 6 : نظرگاه اول : مبلمان و تجهيزات شهري 7 : نظرگاه دوم : ايستگاه ها و هواكش هاي مترو 8 : جداره و نماي ساختمان ها - طراحي شهري - مباني شهرسازي - در پس چهره شهر : نشانه شناسي نازيبايي ها در سيناي شهري - كتاب پرهام - طراحي شهري - مباني شهرسازي -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر