باستان شناسي ايران و جهان

کد شناسه :8784
باستان شناسي ايران و جهان
موجودی دارد

باستان شناسي ايران و جهان : مروري بر كشورهاي مصر ، بين النهرين و ايران باستان تأليف : جمال انصاري - باستان شناسي - كتاب پرهام - 1 : باستان شناسي 2 : تمدن و فرهنگ 3 : روش مطالعه در تحقيقات پيش از تاريخي ( باستان شناسي انسان - صنعت ) 4 : آشنايي با فرهنگ هاي پيشين 5 : مهاجرت ها 6 : معرفي باستان شناسي و هنر كشورهاي جهان باستان - باستان شناسي ايران و جهان : مروري بر كشورهاي مصر ، بين النهرين و ايران باستان - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر