برنامه ریزی شهر اکولوژیک

کد شناسه :9969
برنامه ریزی شهر اکولوژیک

برنامه ریزی شهر اکولوژیک سیاست ها تجارب و طراحی تالیف : تای چی ونگ - بلیندا یوئن ترجمه : محمدرحیم رهنما و الهه کریمی - شهرسازی - کتاب پرهام - مقدمه :درآمدی بر درک شکل گیری و تکامل توسعه شهر اکولوژیک بخش 1 :برنامه ریزی راهبردی در سطح کلان : سیاست ها و اصول بخش دوم : اجرا و تجربه بخش سوم : برنامه ریز خرد محلی : طراحی و روشها - برنامه ریزی شهر اکولوژیک سیاست ها تجارب و طراحی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر