مرفولوژي شهري

کد شناسه :10290
مرفولوژي شهري

مرفولوژي شهري : جغرافيا ، آمايش و معماري شهر تأليف : رمي آلن ترجمه : علي اشرفي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : فرم هاي شهري و مناظر شهري 2 : اقتصاد و خيال پردازي : عوامل بيانگر فرم هاي شهري 3 : ماكروفرم : پيدايش فرم و كنترل 4 : پلان و چشمه بندي : نقشه خيابان ها 5 : از چشمه تا قطعه 6 : حجم شهري و بافت ساختماني 7 : خيابان ها ، پارك ها و ميادين : فضاهاي همگاني در بافت پيوسته 8 : شهر عمودي 9 : گسترش شهري : عرصه ناپيوسته 10 : پويايي سامانه هاي تشكيل شده : نوسازي شهري - مرفولوژي شهري : جغرافيا ، آمايش و معماري شهر - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر