شناسایی نقاط با ارزش شهری

کد شناسه :10295
شناسایی نقاط با ارزش شهری

شناسایی نقاط با ارزش شهری ( مفاهیم ، مبانی ، تئوریها و انواع ارزش های شهری ) تألیف : محمدرحیم رهنما - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مفهوم ارزش ، انواع و سلسله مراتب ارزش ها 2 : پشینه و ارزش انواع ارزش های شهری 3 : شناسایی ارزش های شهری در شهر مشهد 4 ‍: جمع بندی و پیشنهادات - شناسایی نقاط با ارزش شهری ( مفاهیم ، مبانی ، تئوری ها و انواع ارزش های شهری ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر