درآمدي بر آسيب شناسي توسعه روستايي

کد شناسه :10392
درآمدي بر آسيب شناسي توسعه روستايي

درآمدي بر آسيب شناسي توسعه روستايي تأليف : اسماعيل شهبازي - عمران - كتاب پرهام - بخش اول : هشت درآمد بر مباحث توسعه عمومي 1 : كليات آسيب شناسي 2 : توده هاي هدف در برنامه هاي توسعه 3 : فرار و قرار مغزها 4 : آسيب شناسي خبره گزيني و نخبه پروري 5 : سوگيري و جانبداري 6 : مديريت توسعه 7 : فلسفه وجودي تعاون 8 : مشاركت اجتماعي بخش دوم : ده درآمد بر مباحث توسعه روستايي 9 : آزمايشگاه علوم اجتماعي 10 : آزمايشكده توسعه روستايي 11 : كلينيك آسيب شناسي نيروي انساني 12 : كلينيك آسيب شناسي توليدات روستايي 13 : كلينيك آسيب شناسي مديريت روستا 14 : كلينيك آسيب شناسي اقتصاد روستايي 15 : كلينيك آسيب شناسي بناهاي روستايي 16 : كلينيك آسيب شناسي بهداشت منابع 17 : كلينيك آسيب شناسي حقوق روستايي 18 : كلينيك آسيب شناسي آموزش روستايي - درآمدي بر آسيب شناسي توسعه روستايي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر