ارزیابی اثرات صدور سند اماکن روستایی

کد شناسه :10400
ارزیابی اثرات صدور سند اماکن روستایی

ارزیابی اثرات صدور سند اماکن روستایی تألیف : پریوش ترشیزیان ، کمال اطهاری - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : کلیات پژوهش 2 : مبانی نظری و چارچوب مفاهیم پایه 3 : شناسایی نظام ثبت اسناد و املاک در سکونتگاههای روستایی کشور 4 : ارزیابی و سنجش نظام ثبت اسناد و املاک در سکونتگاههای روستایی کشور 5 : تحلیل نظام ثبت اسناد و املاک در سکونتگاههای روستایی کشور 6 : جمع بندی مطالب و پیشنهادهای نهایی - ارزیابی اثرات صدور سند اماکن روستایی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر