قابلیت سنجی زمین روستای

کد شناسه :10401
قابلیت سنجی زمین روستای

قابلیت سنجی زمین روستایی تألیف : سهراب مشهودی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : کلیات پژوهش 2 : پیشینه مطالعاتی و اجرایی طرح 3 : مبانی نظری 4 : تبیین وضعیت زمینهای روستایی کشور 5 : ارزیابی معیارها و شاخصهای اثرگذار در قابلیت سنجی و ارزشگذاری زمین 6 : تدوین الگوی قابلیت سنجی و ارزشگذاری زمین - قابلیت سنجی زمین روستایی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر