معماري اختيار يا سرنوشت

کد شناسه :10505
معماري اختيار يا سرنوشت

معماري اختيار يا سرنوشت تأليف : لئون كريير ترجمه : مهرداد قيومي بيدهندي - معماري شهرسازي - 1 : چهره هاي مدرنيته 2 :ماهيت موضوع معماري (ترجمه نازنين شهيدي مارناني ) 3 : نقد يكي از ايدئولوژي هاي مدرنيست ( ترجمه سيده ليلا ميري ) 4 : چشم اندازهايي براي شهرسازي جديد ( ترجمه زهرا فراهاني ) 5 : شهر چندكانونه اجتماع هاي شهري (ترجمه زهرا گلشن ) 6 : مدرنيته معماري سنتي ( ترجمه مريم قيومي بيدهندي ) 7 : فايده همه جانبه ايجاد صنعت پيشه وري جديد يا انقلاب صنعتي چهارم ( ترجمه صفورا عبديها ) - معماري اختيار يا سرنوشت - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر