معماری اختیار یا سرنوشت

کد شناسه :10505
معماری اختیار یا سرنوشت

معماری اختیار یا سرنوشت تألیف : لئون کرییر ترجمه : مهرداد قیومی بیدهندی - معماری شهرسازی - 1 : چهره های مدرنیته 2 :ماهیت موضوع معماری (ترجمه نازنین شهیدی مارنانی ) 3 : نقد یکی از ایدئولوژی های مدرنیست ( ترجمه سیده لیلا میری ) 4 : چشم اندازهایی برای شهرسازی جدید ( ترجمه زهرا فراهانی ) 5 : شهر چندکانونه اجتماع های شهری (ترجمه زهرا گلشن ) 6 : مدرنیته معماری سنتی ( ترجمه مریم قیومی بیدهندی ) 7 : فایده همه جانبه ایجاد صنعت پیشه وری جدید یا انقلاب صنعتی چهارم ( ترجمه صفورا عبدیها ) - معماری اختیار یا سرنوشت - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر