جستارهایی در زیبایی شناسی

کد شناسه :10553
جستارهایی در زیبایی شناسی

جستارهایی در زیباشناسی : مقالاتی در زیبایی شناسی ، هرمونتیک و ساختارشکنی تألیف و ترجمه : مشیت علایی - معماری - کتاب پرهام - 1 : ساختارشکنی موسیقی شناسی ، زهر یا پادزهر ؟ 2 : اندیشه ژاک دریدا ، کلیات فلسفه او و رابطه آن با زیباشناسی 3 : بوطیقا 4 : کلاژ و شعر 5 : گادامر ، انقلاب هرمنوتیکی و الهیات 77 - 6 : دفاع از کلام محوری 7 : رایانه ، نظریه ادبی ، نظریه معنا 8 : زیباشناسی و اخلاق 9 : درآمدی بر تاریخ مفهوم ذوق 10 : ذوق 11 : اومبرتو اکو 12 : لودویگ ویتگنشتاین 13 : هانس گئورگ گادامر - جستارهایی در زیباشناسی : مقالاتی در زیباشناسی ، هرمونتیک و ساختار شکنی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر