بازاريابي گردشگري براي شهرها

کد شناسه :10599
بازاريابي گردشگري براي شهرها

بازاريابي گردشگري براي شهرها : با تأكيد بر برندگذاري و رويدادهاي ويژه براي جذب گردشگران - تأليف : كلب ، بونيتا ام ترجمه : علي موحد ، سالار كهزادي ، پگاه ايزدي - گردشگري - كتاب پرهام - 1 :گردشگري شهري 2 : تئوري بازاريابي و محيط بيروني 3 : بررسي محصول گردشگري 4 : تحليل راهبردي 5 : بخش بندي و هدف گذاري گروه هاي گردشگري بالقوه 6 : رفتار خريد گردشگر 7 : پژوهش هاي بازاريابي 8 : بسته بندي محصول گردشگري 9 : برندگذاري مقاصد گردشگري 10 : تبليغات و روابط عمومي 11 : مشوق هاي فروش ، بازاريابي مستقيم و توسعه وب سايت 12 : تبليغات تجاري ، بودجه گذاري و همكاري - بازاريابي گردشگري براي شهرها : با تأكيد بر برندگذاري و رويدادهاي ويژه براي جذب گردشگران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر