هیدرولیک کانالهای باز

کد شناسه :1069
هیدرولیک کانالهای باز

هیدرولیک کانالهای باز تألیف : سید محمود حسینی و جلیل ابریشمی - عمران - بخش اول : قوانین اساسی حاکم بر جریانهای آزاد بخش دوم : جریانهای دائمی در کانالهای باز بخش سوم : هیدرولیک سازه های مرتبط با جریانهای آزاد بخش چهارم : جریانهای غیر دائمی در کانالهای باز - هیدرولیک کانال های باز - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر