نظریه خمیری خاک و الگوسازی

کد شناسه :10703
نظریه خمیری خاک و الگوسازی

کتاب نظریه خمیری در خاک و الگوسازی انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ، تألیف امیرالدین صدرنژاد ، عمران ، کتاب پرهام ، تحلیل عمومی تنش ، کرنش و تغییر مکان ، رفتار مکانیکی مصالح از دیدگاه مهندسی ، آثار مسیر تنش بر مقاومت خاکها ، سطح حالت حدی ، رفتار خاک پیش از گسیختگی ، سطح تعمیم یافته حالت حدی ، الگوهای خمیری ، نظریه چندصفحه ای ، پدیده خزش و الگوهای گرانرو ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر