درآمدی بر هنر معاصر در اصفهان

کد شناسه :1084
درآمدی بر هنر معاصر در اصفهان

کتاب درآمدی بر هنر معاصر در اصفهان ، علیرضا ارواحی ، رسول کمالی دولت آبادی ، مرتضی بصراوی ، امیر مازیار ، هنر ، کتاب پرهام ، مؤلفه ها و مضامین مفاهیم هنر سنتی و هنر معاصر ، درآمدی بر روند نوگرایی در هنر اصفهان ، کتاب درآمدی بر هنر معاصر در اصفهان ، علیرضا ارواحی ، رسول کمالی دولت آبادی ، نشر سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر