شهر و روستا در خاورميانه

کد شناسه :10803
شهر و روستا در خاورميانه

شهر و روستا در خاورميانه ، ايران و مصر در گذار تاريخي به جهاني شدن 1970-1800 تأليف : محمدعلي چايچيان ترجمه : حميدرضا پارسي ، آرزو افلاطوني - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مقايسه ايران و مصر : ملاحظات نظري و روش شناختي 2 : شهر نشيني وابسته در ايران 3 : شهرنشيني وابسته در مصر 4 : مسيرهاي متفاوت شهرنشيني وابسته در ايران و مصر 5 : جهاني شدن ، نظم نوين جهان و چسم اندازهاي ايران و مصر در منطقه - شهر و روستا در خاورميانه ، ايران و مصر در گذار تاريخي به جهاني شدن 1970-1800 - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر