مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی

کد شناسه :1106
مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی

گمشده ای از هنر و معماری صفویه : مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی طرح بازسازی سر در عالیقاپو و احیای تزیینات آن تألیف : شکوفه مصباحی - معماری - کتاب پرهام - 1 : اردبیل 2 : مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی در اردبیل 3 : سر در عالیقاپو اردبیل 4 : آرایه ها در سر در عالیقاپو اردبیل 5 : بازسازی سر در عالقاپو اردبیل - گمشده ای از هنر و معماری صفویه : مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی طرح بازسازی سر در عالیقاپو و احیای تزیینات آن - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر