معلوليت و زندگي روزمره در شهر تهران

کد شناسه :11027
معلوليت  و زندگي روزمره در شهر تهران
موجود نیست

معلوليت و زندگي روزمره در شهر تهران تأليف : سيده زهرا عبداللهي كيواني - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : تعريف معلوليت 2 : قوانين بين المللي و افراد داراي معلوليت 3 : اسناد ويژه افراد داراي معلوليت 4 : ديدگاه جوامع و فرهنگ ها در مورد معلوليت ( مرور تاريخي تغيير نگرش درباره معلوليت ) 5 : معلوليت به مثابه اختلال 6 : نظريه هاي مرتبط با معلوليت 7 : معلوليت و سطوح مختلف ارتباط اجتماعي 8 : معلوليت و ارتباط اجتماعي در فضاي واقعي 9 : معلوليت و روابط دوستانه ، روابط عاطفي ، روابط جنسي 10 : معلوليت و ارتباط اجتماعي در فضاي مجازي 11 : معلوليت و هويت اجتماعي 12 : نگرش جامعه به معلوليت 13 : موانع ارتباطات اجتماعي 14 : محدوديت فرصت هاي تقويت ارتباطات اجتماعي 15 : معلوليت و تأثير منفي بر هويت اجتماعي فرد 16 : تسهيل كننده هاي ارتباط اجتماعي 17 : تلاش مضاعف براي حفظ رابطه اجتماعي و اثبات خود 18 : نقش جبراني فضاي مجازي در تقويت ارتباطات اجتماعي 19 : پايين آوردن سطح توقع فردي در ارتباط اجتماعي 20 : تأثير ويژگي هاي شخصيتي فرد داراي معلوليت در ايجاد ارتباط 21 : عضويت در انجمن هاي فعال در حوزه معلولان 22 : مناسب سازي محيط شهري -معلوليت و زندگي روزمره در شهر تهران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر