طراحي شهري محيطي آب كنار

کد شناسه :11047
طراحي شهري محيطي آب كنار

معيارهاي طراحي شهري - محيطي آب كنار تأليف : محمدرضا پورجعفر و محسن تابان - عمران - كتاب پرهام - 1 : كليات : نقش آب در ايجاد تمدنهاي نخستين ، اهميت آب در اديان مختلف ، اهميت آب در منظر 2 : مفاهيم و مسائل كناره ي آب 3 : محورهاي شاخص شهري پاركها در ارتباط با لبه ي آب نمونه هاي موردي طراحي شهري محيطي كناره ي رود 4 : نمونه هاي موردي طراحي شهري محيطي سواحل دريا 5 : تعيين معيارها معيارهاي طراحي شهري - محيطي آب كنار - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر