تعامل ادراکی انسان

کد شناسه :11063
تعامل ادراکی انسان

تعامل ادراکی انسان با ایده های فضایی - هندسی در معماری تألیف : عبدالحمید نقره کار - معماری - کتاب پرهام - 1 : مفهوم کلمات اصلی متن با توجه به معارف اسلامی ( تشیع ) 2 : معماری ، گرایشی میان دانشی است 3 : روش پژوهش در رشته معماری 4 : روند موضوعی در رشته های هنری و معماری ( تبدیل ایده ها به پدیده ها ) 5 : بررسی تطبیقی در هستی شناسی 6 : انسان شناسی اسلامی از منظر حضرت علی ( ع ) 7 : زیبایی شناسی اسلامی ، مکتبی جامع و مانع 8 : حکمت هنر اسلامی ، راهبرد گذار از بحران های هنری و معماری معاصر 9 : تعریف جامع و مانع از معماری 10 : بررسی دیدگاه برخی از پژوهشگران معماری ، درباره ایده های فضایی - هندسی 11 : ایده هایی فضایی - هندسی مناسب برای هر یک از ابزار 12 ک شواهد تجربی در اثبات نظریات ارائه شده 13 : تناظر هندسه ها در مناسک حج با سه نوع هندسه مورد نیاز انسان 14 : تغییر ماهوی چهارتاقی آتشکده ها در تبدیل آن ها به مسجد 15 : شواهد تجربی از معماری و شهرسازی در دوران اسلامی 16 : ایده های هندسی - فضایی در طراحی شبستان مساجد 17 : مهم ترین نتایج و بهره های این رساله 18 : عصاره این نظریه 19 : موضوعاتی که می تواند مکمل این رساله در تحقق معماری از دیدگاه ایرانی - اسلامی باشد - تعامل ادراکی انسان با ایده های فضایی - هندسی در معماری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر