مديريت ساخت و نظام برنامه ريزي و كنترل پروژه

کد شناسه :11076
مديريت ساخت و نظام برنامه ريزي و كنترل پروژه

مديريت ساخت نظام برنامه ريزي و كنترل پروژه ويژه آزمون نظام مهندسي عمران اجرا ، معماري اجرا محمد عظيمي آقداش ، آزمون هاي نظام مهندسي انتشارات نوآور ، كتاب پرهام ،تعاريف و مفاهيم ، نظام جامع برنامه ريزي و كنترل پروژه ، انواع قراردادها ، مديريت ساخت ، مديريت پروژه ، فرآيند پروژه هاي عمراني ، ارجاع كار و ارزشيابي ، انواع مناقصه ، طرح ها و پروژه هاي عمراني ، آشنايي با مديريت كارگاهي ، برنامه ريزي و كنترل پروژه ، برنامه زمان بندي ، تكنيك هاي برنامه ريزي ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر