تحليل و طراحي پل درCSI BRIDGE

کد شناسه :11138
تحليل و طراحي پل درCSI BRIDGE

تحليل و طراحي پل در csi bridge تأليف سينا قاسمي احمدسرايي - عمران - 1 : آشنايي با انواع پل ها 2 : بارگذاري پل ها 3 : كليات تحليل و طراحي 4 : معرفي المان ها 5 : مدلسازي و تحليل پل در csi bridge 6 :تحليل و طراحي پل بتني با مقطع جعبه اي پيش تنيده 7 : تحليل و طراحي پل با عرشه فولادي 8 : تحليل و طراحي پل با تير بتني پيش تنيده 9 : طرح لرزه اي پل 10 : پل كابلي با روش زمان بندي ساخت و بهينه سازي بارها 11 : بارگذاري ديناميكي بر اساس آيين نامه ايران - تحليل و طراحي پل در csi bridge - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر