معماري صنعتي ساختمان

کد شناسه :11143
معماري صنعتي ساختمان

معماري صنعتي ساختمان تأليف : محسن وفامهر - معماري - كتاب پرهام - فصل اول : توليد صنعتي ساختمان : 1 : مقدمه 2 : رابطه تكنولوژي و معماري ساختمان 3 : ضرورت به كارگيري تكنولوژي 4 : بهينه سازي تكنولوژي ساختمان ( صنعتي سازي ساختمان ) 5 : انواع روشهاي ساخت 6 : مقايسه روش هاي اجراي ساختمان 7 : بررسي نظري مزيت ها و معايب 8 : تكنولوژي و صنعتي سازي ساختمان در ايران 9 : نتيجه گيري فصل فصل دوم : موانع توليد و توسعه ساختمان : 1 : مقدمه 2 : موانع توسعه توليد صنعتي ايران در گذشته 3 : موانع صنعتي شدن ساختمان در ايران 4 : تجزيه و تحليل روشهاي صنعتي در جهان 5 : نتيجه گيري فصل فصل سوم : نقش صنعتي سازي در ارتقاء كيفيت مصالح و كاهش هزينه هاي ساختمان سازي : 1 : مقدمه 2 : مزاياي مصالح جديد و سيستم ساختماني نوين 3 : دلايل ايجاد سيستم (ساخت نوين ) 4 : رابطه افزايش كيفيت مصالح و كاهش هزينه 5 : بررسي چند نمونه از مصالح جديد براي توليد صنعتي ساختمان 6 : نتيجه گيري فصل فصل چهارم : توليد صنعتي و سيستم هاي جديد ساختماني : 1 : مقدمه 2 : معرفي سيستم ساختماني ترمومور قالب هاي عايق ماندگار 3 : مزاياي اصلي سيستم ساختماني ترمومور 4 : طراحي و اجراي نخستين گنبد كامپوزيت با روش توليد صنعتي در ايران 5 : خودكارسازي اجراي ساختمان و علم ربات ها 6 : انواع رباتها و خودكارسازي 7 : چندمثال از رباتهاي ساختماني 8 : تكنولوژي ربات ساختماني 9 : آينده خودكارسازي و علم رباتها در كار ساختماني 10 : نتيجه گيري فصل فصل پنجم : معماري سازه هاي هوشمند و متحرك : 1 : مقدمه 2 : شبكه هاي هوشمند 3 : دسته بندي ساختمان هاي هوشمند 4 : مزايا و كاربردهاي ساختمان هاي هوشمند 5 : قابليت هاي سيستم مديريت ساختمان هوشمند 6 : جايگاه حال و آينده ساختمان هاي هوشمند 7 : نمونه هاي عملي استفاده از سيستم مديريت هوشمند در ساختمان 8 : نتيجه گيري فصل فصل ششم : تعامل توليد صنعتي ساختمان با معماري بومي : 1 : مقدمه فرودگاه بين المللي امام خميني 2 : صنعتي سازي ساختمان با اتكا بر اصول معماري ايراني 3 : مصالح بومي در توليد صنعتي ساختمان 4 : كاربرد توليد صنعتي ساختمان در احياي بافتهاي فرسوده 5 : نتيجه گيري از فصل - معماري صنعتي ساختمان - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر