سازگاری حرارتی در معماری

کد شناسه :11168
سازگاری حرارتی در معماری

سازگاری حرارتی در معماری ، نخستین گام در صرفه جویی مصرف انرژی تألیف : شاهین حیدری - معماری - کتاب پرهام - 1 : مفاهیم کلی 2 : تعادل بدن 3 : متغیرهای محیطی 4 : شاخصه های حرارتی 5 : نظریه سازگاری 6 : بررسی های ایران 7 : حد آسایش در ایران 8 : نشانه های نظریه سازگاری 9 : تحلیل اقلیم و انرژی 10 : مجال سازگاری و راه کارهای غیرفعال 11 : سیستم های تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر - سازگاری حرارتی در معماری : نخستین گام در صرفه جویی مصرف انرژی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر