اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی

کد شناسه :11210
اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی

اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی تألیف : کوروش فتحی واجارگاه - کتاب پرهام - مدیریت - 1 : مفهوم و حدود برنامه درسی 2 : سطوح و انواع برنامه درسی 3 : نظریه های برنامه درسی 4 : الگوهای برنامه ریزی درسی 5 : طراحی برنامه درسی 6 : نیازسنجی و تدوین هدف 7 : انتخاب محتوا 8 : انتخاب فعالیت های یادگیری 9 : روش تدریس 10 : اجرای برنامه درسی 11 : ارزشیابی برنامه درسی 12 : طراحی و تدوین کتاب درسی 13 : تحلیل محتوا - اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر