ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها با استفاده از نرم افزار seismo struct

کد شناسه :11214
ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها با استفاده از نرم افزار  seismo struct

کتاب ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها با استفاده از نرم افزار Seiamo Struct سعید نزهتی ، حسن معصومی ، علیرضا خالو ، زلزله ، کتاب پرهام ، نشر متفکران .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر