تاریخ و هنر شرق ایران

کد شناسه :11240
تاریخ و هنر شرق ایران

تاریخ و هنر شرق ایران از زمان هخامنشیان تا ظهور اسلام تألیف : فرهنگ خادمی ندوشن ، طاهره عزیزی پور - هنر - کتاب پرهام - 1 : موقعیت جغرافیایی 2 : ایرانی - یونانیان شرق ایران 3 : تاریخ سکایی اشکانی هند 4 : کوشانیان در شرق ایران 5 : تاریخ شرق ایران از ساسانیان تا ظهور اسلام 6 : سرانجام تاریخ شرق ایران 7 : هنر شرق ایران در عصر هخامنشیان تا ظهور کوشانیان 8 : مکاتب هنری شرق ایران 9 : هنر عصر کوشان 10 : نظام سیاسی - اقتصادی شرق ایران - تاریخ و هنر شرق ایران از زمان هخامنشیان تا ظهور اسلام - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر