كاربرد روشهاي تصميم گيري چند شاخصه در جغرافيا

کد شناسه :11319
كاربرد روشهاي تصميم گيري چند شاخصه در جغرافيا

كاربرد روشهاي تصميم گيري چندشاخصه در جغرافيا تأليف : مهدي پورطاهري - جغرافيا - 1 : مباني و اصول تصميم گيري در جغرافيا 2 : چارچوب و اصول تصميم گيري چند شاخصه 3 : روشهاي وزن دهي شاخصها در تصميم گيريهاي چندشاخصه 4 : روشها و مدلهاي تصميم گيري چندشاخصه 5 : تصميم گيري چندشاخصه فازي - كاربرد روشهاي تصميم گيري چندشاخصه در جغرافيا - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر