مرمت ابنیه چگونه ؟ سید صدر

کد شناسه :11371
مرمت ابنیه چگونه ؟ سید صدر

مرمت ابنیه چگونه ؟ تألیف : سید بوالقاسم سیدصدر - باستان شناسی و مرمت - کتاب پرهام - 1 : معرفی و تعاریف 2 : تحقیق و روش شناخت 3 : برداشت یا رولوه 4 : شناخت و ترسیم قوس ها 5 : آسیب شناسی 6 : آمودها ، تزئینات و الحاقات 7 : جزئیات اجرایی مرمت 8 : مصالح شناسی 9 : معرفی بنای مرمت شده - مرمت ابنیه چگونه ؟ - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر