مقررات و قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها

کد شناسه :11411
مقررات و قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها

مقررات قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها ويژه آزمون نظام مهندسي محمد عظيمي آقداش نظام مهندسي قوانين مرتبط با ساخت و سازها آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با ساخت و سازها ضوابط و مقررات مرتبط با ساخت و ساز ايمني و حفاظت نگهداري ساختمان ها نظامات اداري طراحي و اجراي ساختمان ها مقررات قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها ويژه آزمون هاي نظام مهندسي ، آزمون نظام مهندسي ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر