کارگاه صفحه آرایی

کد شناسه :1153
کارگاه صفحه آرایی

کارگاه صفحه آرایی ( صفحه آرایی مجله و روزنامه ) تألیف : کامران افشار مهاجر - معماری - کتاب پرهام - 1 : کلیات صفحه آرایی مجله 2 : مراحل قبل از صفحه آرایی مجله 3 : صفحه آرایی مجله 4 : نکته هایی مربوط به صفحه آرایی مجله 5 : عکس در صفحه آرایی مجله 6 : زاویه دید در عکس 7 : عنوان اصلی و عناوین فرعی 8 : فهرست 9 : نشانه های بخش های ثابت و ریز نقش ها 10 : تبلیغ تجاری در مجله و صفحه آرایی آن 11 : مراحل بعد از صفحه آرایی مجله 12 : صفحه آرایی روزنامه و صفحه اول آن 13 : نکته هایی مربوط به صفحه آرایی و روزنامه - کارگاه صفحه آرایی ( صفحه آرایی مجله و روزنامه ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر