مدل سازي اطلاعات ساختمان سبز

کد شناسه :11446
مدل سازي اطلاعات ساختمان سبز
موجود نیست

مدل سازي اطلاعات ساختمان سبز ، طراحي پايدار و موفق با استفاده از مدل سازي اطلاعات ساختمان تأليف : ادي كريگيل ، بردلي نيس ترجمه : مهدي روانشادنيا ، مهران قنبري مطلق - معماري - كتاب پرهام - 1 : معرفي مفهوم سبز 2 : مدل سازي اطلاعات ساختمان 3 : تيم هاي طراحي يكپارچه 4 : روش رسيدن به راه حل هاي پايدار 5 : مدل سازي اطلاعات ساختمان پايدار : فرم ساختمان 6 : مدل سازي اطلاعات ساختمان پايدار : سيستم هاي ساختماني 7 : آينده مدل سازي اطلاعات ساختمان و طراحي پايدار - مدل سازي اطلاعات ساختمان سبز : طراحي پايدار و موفق با استفاده از مدل سازي اطلاعات ساختمان - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر