تکنیک های مشارکت شهروندان در برنامه ریزی و مدیریت شهری

کد شناسه :11473
تکنیک های مشارکت شهروندان در برنامه ریزی و مدیریت شهری
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر