طراحي سازه هاي فولادي جلد6 LRFD-ASD

کد شناسه :11503
طراحي سازه هاي فولادي  جلد6 LRFD-ASD

طراحي سازه هاي فولادي جلد ششم طراحي اتصالات به روش حالات حدي و مقاومت مجاز نوشته مجتبي ازهري و سيدرسول ميرقادري - عمران و ساختمان - 1 : كلياتي در مورد اتصالات سازه هاي فولادي 2 : اتصالات جوشي 3 : اتصالات پيچي 4 : اتصال مفصلي (ساده ) به كمك نبشي جان 5 : اتصالات ساده نشسته تير به ستون 6 اتصالات خمشي (ممان گير ) تير به ستون 7 : اتصالات زانويي 8: طراحي اتصالات خورجيني خمشي (گيردار ) 9 : طراحي ورق هاي كف ستون 10 : وصله تيرها و ستون ها 11 : اتصالات خرپايي - طراحي سازه هاي فولادي جلد 6 طراحي اتصالات به روش حالات حدي و مقاومت مجاز - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر