درآمدي بر برنامه ريزي فضاهاي عمومي شهري

کد شناسه :11509
درآمدي بر برنامه ريزي فضاهاي عمومي شهري

درآمدي بر برنامه ريزي فضاهاي عمومي شهري با نگاهي به بوستان هاي شهر تهران تأليف : ئه سرين محمودپور - معماري - كتاب پرهام - 1 : چارچوب نظري برنامه ريزي فضاهاي عمومي شهري 2 : چارچوب فني برنامه ريزي فضاهاي عمومي شهري : رهيافت مناسب و قابل بكارگيري در برنامه ريزي فضاهاي عمومي شهري با تأكيد بر بوستان هاي شهري - درآمدي بر برنامه ريزي فضاهاي عمومي شهري با نگاهي به بوستان هاي شهر تهران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر