پارادایم های نوین توسعه روستایی

کد شناسه :11528
پارادایم های نوین توسعه روستایی

پارادایم های توسعه روستایی : سیاست ها و حکمروایی تألیف : محمدرضا رضوانی ترجمه : محمدرضا رضوانی ، حمیدرضا باغیانی ، سارا جعفری - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : وضعیت مناطق روستایی 2 : سیاست روستایی : راهبردهای نوین 3 : راهبردهای حکمروایی برای حمایت از توسعه روستایی - پارادایم های توسعه روستایی : سیاست ها و حکمروایی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر