بارهای طراحی سازه ها

کد شناسه :11542
بارهای طراحی سازه ها

بارهای طراحی سازه ها تألیف : سید مهدی زهرایی - عمران - کتاب پرهام - 1 : بارگذاری و عدم قطعیت 2 : بارهای مرده 3 : بارهای زنده 4 : بار ناشی از فشار خاک و آثار خودکرنشی 5 : بار ناشی از فشار آب ، سیل و یخ زدگی 6 : بار برف 7 : سیستم ساختمانی مقاوم در برابر بار ثقلی 8 : بار ناشی از باد 9 : مروری بر لرزه شناسی 10 : بار ناشی از زلزله 11 : سیستم سازه ای مقاوم در برابر بار جانبی 12 : ترکیبات بارگذاری 13 : بارگذاری پلها - بارهای طراحی سازه ها - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر