درآمدي بر پراكنده رويي (خزش)شهري

کد شناسه :11581
درآمدي بر پراكنده رويي (خزش)شهري

درآمدي بر پراكنده رويي (خزش ) شهري تأليف : ابوالفضل مشكيني ، احمد زنگانه ، حافظ مهدنژاد - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : الگوهاي شهري و گونه شناسي قلمروهاي فضايي پيرامون شهرها 2 : پيشينه ، مفهوم و ويژگي هاي الگوي پراكنده رويي شهري 3 : گونه شناسي و تئوري هاي الگوي پراكنده رويي شهري 4 : پيامدها و پارامترهاي تأثيرگذار در پراكنش و خزش شهري 5 : شاخص ها و مدل هاي سنجش پراكنده رويي - درآمدي بر پراكنده رويي ( خزش ) شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر