سایت های صنعتی - بازاندیشی در مناظر صنعت

کد شناسه :11587
سایت های صنعتی - بازاندیشی در مناظر صنعت

سایت های صنعتی بازاندیشی در مناظر فراصنعت تألیف : نیال کرک وود ترجمه : هما ایرانی بهبهانی ، سارا پیلارام ، سمیه رنجبر طره - شهرسازی - کتاب پرهام - بخش اول : مقدمه : 1 : سایت های صنعتی : یکپارچه سازی فن آوری و طرح در مناظر بازسازی شده 2 : طراحی های نو در افق قانونی بخش دوم : یکپارچه سازی فن آوری و طراحی : 3 : فراسوی پاک سازی سایت های صنعتی : پالایش ، احیا و باززنده سازی زیست گاه 4 : از آزمایشگاه تا منظر : سابقه و رویکردهای ممکن پیش رو برای زیست پالایی خاک از طریق تقویت گیاهی 5 : زیست پالایی گیاهی : تلفیق هنر و مهندسی در استفاده از گیاهان 6 : مهندسی توسعه زمین های آلوده شهری : مثال هایی از پیتزبورگ 7 : سایت ذوب فلز تاکوما آسارکو : کاربرد ژئواستاتیک در پاک سازی خاک های اراضی مسکونی 8 : باززنده سازی : بینش ، شهامت و شکیبایی 9 : تکامل صنعتی : طراحی ، راهی برای کاهش هزینه های پالایش و احیا 10 : بررسی اجمالی : کاربرد طراحی و سایت های صنعتی 11 : پارک دویسبورگ - نورد : دگرگونی سایت صنعتی 12 : علم ، مهندسی و هنر احیا و باززنده سازی : دو بررسی موردی در ساخت و ایجاد تالاب 13 : زمین های دفن زباله فرش کیلر : احیا زمین های دفن زباله و نفوذ ریشه ای 14 : کریسی فیلد : باززنده سازی و شکل گیری مجدد مرداب های جزر و مدی 15 : المپیک 2000 سیدنی : درآمیختن فن آوری و طراحی در برنامه ریزی بازی های سبز 16 : المپیک 2000 سیدنی : نورترن واتر فیچر 17 : پرسش و پاسخ با شرکت کنندگان - سایت های صنعتی بازاندیشی در مناظر فراصنعت - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر