تعاريف .اصول و معيارهاي شهرسازي نوين

کد شناسه :11609
تعاريف .اصول و معيارهاي شهرسازي نوين

تعاريف ، اصول و معيارهاي شهرسازي نوين تأليف : آندره دواني ، اليزابت پلاتر زيبرك ترجمه : حسين حاتمي نژاد ، پريسا روشني ، عليرضا حسني - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مباحث عمومي 2 : ساختار ناحيه اي 3 : ساختار همسايگي ( محله ، باهمستان ) 4 : ساختار شهري 5 : فضاي باز 6 : چرخه 7 : منظر خيابان 8 : جلوخان 9 : نوع ساختمان 10 : برنامه ساختماني 11 : برنامه تجاري 12 : اجرا ، عملكرد - تعاريف ، اصول و معيارهاي شهرسازي نوين - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر