مكانيك خاك - حسن صادقي

کد شناسه :11626
مكانيك خاك - حسن صادقي

كتاب مكانيك خاك تأليف حسن صادقي ، مهرداد درواج ، عبدالله مرادي ، انتشارات ايوانكي و عمارت پارس ، عمران ، كتاب پرهام ، اصول مكانيك خاك ، كليات ،روابط وزني حجمي توده خاك ، دانه بندي و طبقه بندي خاك ، تراكم خاك ، جريان آب در خاك ، تنش موثر ، افزايش تنش قائم در توده خاك به علت سربار ، نشست خاك ، مقاومت برشي خاك ، پايداري شيرواني ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر