حفاظت و مرمت سازه ای میراث معماری

کد شناسه :11811
حفاظت و مرمت سازه ای میراث معماری

حفاظت و مرمت سازه ای میراث معماری تألیف : جورجو کروچی ترجمه : باقر آیت الله زاده شیرازی ، مهرداد حجازی - معماری - کتاب پرهام - بخش اول : رویکرد علمی به مطالعه میراث معماری : 1 : نقش سازه در تاریخ معماری 2 : فرسایش مصالح و خرابی سازه ای 3 : گردآوری اطلاعات و داده ها 4 : معیارها و تکنیک های حفاظت و مرمت 5 : نشست خاک و اقدامات درمانی 6 : کنش های لرزه ای و اقدامات درمانی 7 : تشخیص و ارزیابی ایمنی بخش دوم : آنالیز سازه ای ساختمان های با مصالح بنایی : 8 : آنالیز سازه ای ساختمان های با مصالح بنایی : جنبه های کلی 9 : آنالیز سازه ای ساختمان های با مصالح بنایی : محاسبات خاص 10 : طرح مقاوم سازی و مرمت : موارد بازیلیک سنت فرانسیس آسیزی و برج پیزا - حفاظت و مرمت سازه ای میراث معماری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر