مکان های عمومی فضاهای شهری

کد شناسه :1195
مکان های عمومی فضاهای شهری

مکان های عمومی فضاهای شهری ابعاد گوناگون طراحی شهری تألیف : متیو کارمونا ، تیم هیت ، تنراک ، استیون تیسدل ترجمه : فریبا قرائی ، مهشید شکوهی ، زهرا اهری ، اسماعیل صالحی - شهرسازی و معماری - کتاب پرهام - 1 : زمینه های طراحی شهری 2 : ابعاد طراحی شهری 3 : اجرای طراحی شهری - مکان های عمومی فضاهای شهری : ابعاد گوناگون طراحی شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر