استاندارد 2800(و4 زيرذره بين

کد شناسه :11859
استاندارد 2800(و4 زيرذره بين

استاندارد 2800 زير ذره بين تأليف ك محسن حيدري ، محمد آهنگر - عمران - كتاب پرهام - 1 : آشنايي با مفاهيم لرزه شناسي 2 : مفاهيم مقدماتي مرتبط با رفتار سازه ها در زلزله 3 : پارامترهاي اساسي در محاسبات زلزله 4 : روش تحليل استاتيكي معادل 5 : روش هاي تحليل ديناميكي خطي 6 : كنترل هاي لرزه اي سازه هاي ساختماني 7 : ضوابط طراحي لرزه اي اجزاي غيرسازه اي 8 : ضوابط طراحي لرزه اي سازه هاي غيرساختماني 9 : الزامات ژئوتكنيكي 10 : ضوابط ساختمان هاي با مصالح بنايي كلاف دار پيوست 1 : اندكنش خاك و سازه پيوست 2 : درجه بندي خطر نسبي زلزله در شهرها و نقاط مهم ايران پيوست 3 : راهنماي انجام روش هاي تحليل عيرخطي پيوست 4 : معرفي سيستم هاي سازه اي - استاندارد 280 زير ذره بين - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر