استاندارد 2800(و4 زیرذره بین

کد شناسه :11859
استاندارد 2800(و4 زیرذره بین

استاندارد 2800 زیر ذره بین تألیف ک محسن حیدری ، محمد آهنگر - عمران - کتاب پرهام - 1 : آشنایی با مفاهیم لرزه شناسی 2 : مفاهیم مقدماتی مرتبط با رفتار سازه ها در زلزله 3 : پارامترهای اساسی در محاسبات زلزله 4 : روش تحلیل استاتیکی معادل 5 : روش های تحلیل دینامیکی خطی 6 : کنترل های لرزه ای سازه های ساختمانی 7 : ضوابط طراحی لرزه ای اجزای غیرسازه ای 8 : ضوابط طراحی لرزه ای سازه های غیرساختمانی 9 : الزامات ژئوتکنیکی 10 : ضوابط ساختمان های با مصالح بنایی کلاف دار پیوست 1 : اندکنش خاک و سازه پیوست 2 : درجه بندی خطر نسبی زلزله در شهرها و نقاط مهم ایران پیوست 3 : راهنمای انجام روش های تحلیل عیرخطی پیوست 4 : معرفی سیستم های سازه ای - استاندارد 280 زیر ذره بین - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر