كاربرد تكنيك هاي نوين تصميم گيري چند منظوره در برنامه ريزي شهري و منطقه اي

کد شناسه :11868
كاربرد تكنيك هاي نوين تصميم گيري چند منظوره در برنامه ريزي شهري و منطقه اي

كاربرد تكنيك هاي نوين تصميم گيري چندمنظوره در برنامه ريزي شهري و منطقه اي تأليف : محمدحسين سرائي ، مصطفي حسيني - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : فرآيند تحليل شبكه اي و نرم افزار super decisions 2 : روش پرومته و نرم افزار decision lab 3 : روش وايكور 4 : روش الكتره يك و دو - كاربرد تكنيك هاي نوين تصميم گيري چندمنظوره در برنامه ريزي شهري و منطقه اي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر