اقتصاد نوین شهری و منطقه ای، نور علم

کد شناسه :11927
اقتصاد نوین شهری و منطقه ای، نور علم

اقتصاد نوین شهری و منطقه ای تألیف : فلیپ مک کین ترجمه : شهرام رئیسی دهکردی - شهرسازی - کتاب پرهام - بخش 1 : الگوهای اقتصاد شهری منطقه ای - مکان یابی صنعتی : نظریه مکان بنگاه - تجمع و خوشه شدن فعالیت ها - پراکندگی فضایی فعالیت ها - ساختار فضایی اقتصاد شهری - تخصصی شدن منطقه ای ، تجارت و تحلیل ضریب فزاینده 6 : تحلیل های منطقه ای و بین منطقه ای بازار نیروی کار 7 : رشد منطقه ای ، تخصیص عوامل و تراز پرداخت ها - بخش 2 : جهانی شدن ، شهرها ، مناطق و سیاست اقتصادی - تاریخ و جغرافیای اقتصادی - شهرها و مناطق در اقتصاد نوین جهانی - تحلیل سیاست های نوین اقتصاد شهری و منطقه ای - اقتصاد نوین شهری و منطقه ای - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر