انرژی و محیط زیست در صنعت سیمان

کد شناسه :11933
انرژی و محیط زیست در صنعت سیمان

انرژی و محیط زیست در صنعت سیمان تألیف : علیرضا نورپور - عمران - کتاب پرهام - 1 : صرفه جویی انرژی در صنعت سیمان 2 : تکنولوژی های انرژی در صنعت سیمان 3 : مدیریت مصرف انرژی در صنعت سیمان 4 : آلودگی هوا در صنعت سیمان 5 : آلودگی صوتی در صنعت سیمان 6 : شبیه سازی عددی جریان سیستم انتقال غبار یک واحد تولید سیمان 7 : سوخت های جایگزین در صنعت سیمان - انرژی و محیط زیست در صنعت سیمان - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر