تشريح كامل مسائل تئوري مقدماتي سازه ها

کد شناسه :11943
تشريح كامل مسائل تئوري مقدماتي سازه ها

حل مسائل تئوري مقدماتي سازه ها تأليف تورج اسدبگي ، انتشارات روز انديش ، عمران ، كتاب پرهام پايداري و معيني سازه ها ، تيرهاي معين ، خرپاهاي معين ، قاب هاي صلب و سازه هاي مركب معين ، خطوط تأثير براي سازه هاي معين ، بارهاي متمركز در حال حركت ملاك هايي براي تعيين مقادير ماكزيمم ، تغييرات شكل ارتجاعي سازه ها ، تحليل سازه هاي نامعين به روش تغييرات شكل سازگار ، تحليل سازه هاي نامعين با استفاده از روش حداقل كار ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر